Informuojame, kad,  vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T3-289 patvirtintu Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašu,  Vytui Krūveliui ir Vaidai Krūvelienei priklausantis statinys, esantis adresu   Liepų  g. 3, Vyšniūnų k., Stakliškių  sen., Prienų r. sav., yra įrašytas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą (sąrašas patvirtintas Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. (7.7)-A3-2017-925). Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T3-147 „Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“, minėtam pastatui bus taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.  Stakliškių seniūnijai galima  pateikti dokumentus, įrodančius, kad minėtas  statinys  neatitinka kriterijų, pagal kuriuos turtas įrašomas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą, arba kad atitiktis šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar kelių objektyvių aplinkybių.