Sprendimų projektai ir aiškinamieji raštai priimami iki sausio 15 d. (pirmadienio) 15 val.