Vasario 3 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko susitikimas-diskusija, į kurį susirinko Prienų r. savivaldybės bendruomenių, sporto ir jaunimo asociacijų vadovai ar atstovai. Susitikimo metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi, veikla ir darbais, kurie buvo vykdomi 2017 m. iš Prienų r. savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ fondo lėšų.     „Jūs esate tie žmonės, kurių veikla savivaldybėje yra labai svarbi. Mums labai svarbu išgirsti, kaip jums sekasi, sužinoti jūsų lūkesčius, kad galėtume numatyti kryptis kitiems metams“, – kalbėjo susitikime-diskusijoje dalyvavęs Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas. Jis padėkojo aktyviems bendruomenių, asociacijų vadovams, palinkėjo sėkmingų, kūrybingų ir šių metų bei veiklų, kurios patenkintų žmonių lūkesčius.   2017 m. finansavimą gavo visos organizacijos, kurios tik kreipėsi: 34 bendruomenės (iš viso jų yra 56), 16 asociacijų, 10 seniūnijų. Joms buvo išdalinta 179 700 eurų. Tai daugiau nei dvigubai, palyginti su 2015 m. (83224 eurai). 2016 m. skirta 106400 eurų. Tai parodo ir Savivaldybės vadovų bei Tarybos dėmesį aktyvioms bendruomenėms, ir jų iniciatyvų bei veiklos įvairovę.    Sporto ir jaunimo asociacijos, bendruomenės Savivaldybės biudžeto lėšomis organizavo tradicinius, kultūrinius, sportinius, bendruomeninius renginius, gerino aktyvaus laisvalaikio aplinką, įrengė vaikų žaidimų ir sporto aikšteles, įsigijo įrengimų, taip pat ruošėsi ir dalyvavo įvairiose respublikinėse ir tarptautinėse varžybose.     Nemažai bendruomenių stengėsi papildomai pritraukti lėšų iš projektų ir kitų šaltinių. Atsidėkodama už iniciatyvas, visuomeninę veiklą, bendrus darbus savo krašto labui, bendruomenių atstovams ir seniūnaičiams Savivaldybė pernai organizavo kelionę į Kentšyną (Lenkija).    Programos lėšų paskirstymo komisijos pirmininkas, mero pavaduotojas A. Marcinkevičius pasidžiaugė bendruomenių ir asociacijų veiklos rezultatais ir vylėsi, jog ir šiais metais Taryba pritars panašiai paramos sumai. Vicemeras skatino visus aktyviau rašyti projektus, nes pirmenybė, anot jo, bus teikiama kofinansuojamoms veikloms.     Prienų r. savivaldybės bendruomenių, sporto ir jaunimo asociacijų vadovų bei atstovų susitikimas-diskusija, kurio metu aptariami Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų panaudojimo klausimai, Savivaldybės iniciatyva buvo organizuotas antrą kartą (pirmą kartą susitikimas vyko Savivaldybėje).  Susitikimų metu ne tik pasidalinama gerąja patirtimi, bet ir pasisemiama idėjų būsimiems projektams ir veikloms, aptariamos bendradarbiavimo galimybės ar užmezgami nauji ryšiai.Prienų r. savivaldybės informacija