Pirmajame šių metų Tarybos posėdyje, vykusiame vasario 8d., Prienų r. savivaldybės taryba vienbalsiai patvirtino 2018 m. biudžetą . Prienų r. savivaldybės 2018 m. biudžeto planuojamos pajamos – 24213,6 tūkst. Eur (2017  m. – 21257,9 tūkst. Eur). 254 tūkst. Eur  metų pradžios lėšų likučio  nukreipiama išlaidoms dengti. Viso išlaidų finansavimo šaltinių 24467,6 tūkst. Eur.   Rajono savivaldybės įsiskolinimas 2018 m. sausio 1 d., palyginti su įsiskolinimu 2017 m. sausio 1 d., sumažėjo 158,3 tūkst. Eur, tame tarpe paskolų grąžinimui 90,1 tūkst. Eur. Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai 2018 m. sausio 1 d. – 2928,8 tūkst. Eur, iš jų 2556,6 tūkst. Eur paskolos.   Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas pasidžiaugė, kad 2017-uosius metus pavyko užbaigti sėkmingai, todėl buvo sumažinti Savivaldybės įsiskolinimai ir padidinti asignavimai biudžetinėms įstaigoms, taip pat padėkojo visiems Tarybos nariams – komitetų, opozicijos atstovams, administracijos, įstaigų vadovams, specialistams už nuoširdų, atsakingą darbą ir bendradarbiavimą formuojant 2018 m. biudžetą.Prienų r. savivaldybės informacija