Įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kurį koordinuoja Švietimo skyrius, Prienų r. savivaldybėje patvirtintos 25 programos, kurioms 2018 m. yra skirta 82 812 eurų ES lėšų. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų įvairovė ir pasiūla šiais metais yra didesnė – atsirado dvi naujos VšĮ Alytaus kolegijos organizuojamos programos „Projektinė kūryba Scratch ir Coder aplinkoje“ ir „Kūrybinių užduočių sprendimas Logo aplinkoje (Prienai)“, UAB „Arv-Auto“ programa „Mokausi būti vairuotoju“, VšĮ „Visuomenės harmonizavimo parkas“  programa „Žirgų sporto akademija – fizinio aktyvumo ir sveikatinimo skatinimas su žirgais“, asociacijos „Iš idėjos“ programa „Pažinimas – Prienų krašto gamta ir kultūra“.   NVŠ programų veiklas šiuo metu lanko 842 Prienų r. savivaldybės mokiniai. Net 320 mokinių pasirinko įvairias sporto programas – badmintono, futbolo, kovos menų, pramoginių šokių, šachmatų, žirgų sporto, fizinio pasirengimo. Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvos skautijos organizuojamas veiklas lanko 200 mokinių. Meninio lavinimo užsiėmimus, kur vaikai šoka, dainuoja, vaidina ir piešia, lanko 147 mokiniai. Pastebėta, kad vis daugiau mokinių renkasi techninės pakraipos programas – 120 mokinių lanko programavimo gebėjimų ugdymo programas bei mokosi vairuoti. Dar 55 mokiniai ugdo socialinius įgūdžius, domisi etnokultūra ir gamtos mokslais.   Smulkesnę informaciją apie 2018 m. vykdomas akredituotas NVŠ programas galite rasti Prienų rajono savivaldybės svetainėje adresu /go.php/lit/Neformalusis-vaiku-vietimas/8336/2   Prienų r. savivaldybės informacija