Jau daugiau kaip dveji metai visoje Lietuvoje yra įgyvendinamas socialinis jaunimo projektas „Atrask save“. Per šiuos metus Prienų rajono ir Birštono savivaldybių jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė į projektą įtraukė daugiau kaip 90 niekur nedirbančių ir nesimokančių jaunų žmonių. Pagrindinės ir populiariausios teikiamos paslaugos – jaunuolių informavimas ir konsultavimas siekiant padėti jiems sugrįžti į darbo rinką ar švietimo sistemą, tarpininkavimas įdarbinant.       Jaunuoliai, dalyvavę projekto „Atrask save“ veiklose, galėjo pasinaudoti Lietuvos darbo biržos įgyvendinamo tęstinio projekto „Naujas startas“ teikiamomis galimybėmis. Džiugu, kad 12 jaunuolių grįžo į darbo rinką – pradėjo dirbti savarankiškai pagal individualios veiklos pažymą, gavo finansinę paramą įsidarbindami (ji mokama darbdaviui) arba pateikė paraiškas dėl finansinės paramos pirmajai savo darbo vietai įkurti ir pradėti savo verslą. 13 asmenų, dalyvavusių projekte, pradėjo mokytis profesinėse mokyklose. Visiems projekto dalyviams yra apmokamas privalomasis sveikatos draudimas (iki 4 mėn.).       Projekto „Atrask save“ tikslas – suaktyvinti jaunimą (16–29 m. amžiaus) ir per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį padėti jiems įsidarbinti, gauti mokymosi pasiūlymą, atlikti praktiką. Tokiu būdu yra siekiama sumažinti jaunuolių nedarbą rajone.        Jaunimo garantijų priemonėmis jaunuoliai gali pasinaudoti iki 2018 m. rugsėjo 20 d. Raginame kreiptis į vietos koordinatorę Raimondą telefonu +370 633 34348, el. paštu [email protected] arba užsukti į Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyrių.