Informuojame, kad 2018 m. kovo 19 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta suteikti teisinę apsaugą Sovietų Sąjungos teroro aukos Prano Anusevičiaus kapui, esančiam Kęstučio g., Prienų m., Prienų r. sav. (senosiose Prienų kapinėse). 2018 m. kovo 21 d. šis kapas įregistruotas Kultūros vertybių registre (unikalus objekto kodas 42449).      Su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto medžiaga galima susipažinti Kultūros vertybių registro duomenų bazėje (https://kvr.kpd.lt/heritage/). Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus informacija