Kultūros diena – tai proga visiems kartu pasidžiaugti savo rajono kultūros darbuotojais, kurie kultūrą kuria kasdienine savo veikla ir darbais. Kultūros diena paminėta balandžio 13 d. šventiniais renginiais Laisvės aikštėje bei Kultūros ir laisvalaikio centre.   Laisvės aikštėje buvo iškilmingai pakelta Taikos vėliava, susirinkusiuosius pasveikino Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas.    Šventinis renginys tęsėsi Kultūros ir laisvalaikio centro didžiojoje salėje, kur vyko konkurso „Metų kultūros darbuotojas“ apdovanojimai. Rajono kultūros darbuotojus pasveikino Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Visų rajono gyventojų vardu jis nuoširdžiai padėkojo kultūros skleidėjams už dainos, šokio, papročių ir tradicijų puoselėjimą, palinkėjo neblėstančio kūrybinio entuziazmo ir gražių idėjų.    Metų kultūros darbuotojo nominacija skirta Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvų vadovui Mindaugui Bartusevičiui. Apdovanojimą jam įteikė Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, administracijos direktorius E. Visockas ir Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis.    Labiausiai nusipelniusiems kultūros darbuotojams buvo įteiktos padėkos už profesinės veiklos nuopelnus, vadovaujamų meno mėgėjų kolektyvų pasiekimus, indėlį į regionų politikos įgyvendinimą Prienų rajone, meninės saviraiškos, kultūros tradicijų, pilietinių vertybių puoselėjimą ir ugdymą. Savivaldybės mero A. Vaicekausko padėkos buvo įteiktos Ligitai Gediminienei, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotojai kultūrinei veiklai, ir Ernestai Juodsnukytei, Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotojai. Savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko padėkos – Aurelijai Bareišienei, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvų vadovei, Vilmai Trabuševskienei, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Jiezno bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei, ir Jonui Aleškevičiui, Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvų vadovui. Savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjo Rimanto Šiugždinio padėkos  – Angelei Jaruševičienei, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvų vadovei, ir Zitai Kuzminskienei, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kultūrinių renginių organizatorei.   Kultūros dienos šventę vainikavo muzikinė komedija „Ar Amerika pirtyje?!“. Prienų r. savivaldybės informacija