Šių metų sausio 10 d., vasario 22 d., kovo 3 d. ir balandžio 17 d. ir balandžio 26 d. vykusiuose Prienų r. savivaldybės Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisijos posėdžiuose paskirstytos programos priemonės „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ lėšos.         Dėl išsamesnės informacijos ir dokumentų tvarkymo asociacijų vadovus prašome kreiptis į Prienų r. savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausiąją specialistę Ireną Urbanavičienę, 228 kab., tel. (8 319) 61 135, el. paštas [email protected] Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ 2018 m. lėšų paskirstymas 2018 m. priemonei skirta 229 000 Eur     EIL. NR. SUBJEKTO PAVADINIMAS SKIRTA LĖŠŲ VEIKLAI  VYKDYTI, EUR SPORTO ORGANIZACIJOMS 1.  Balbieriškio badmintono klubas „Svajonė“ 800 2.  Balbieriškio futbolo klubas „Ringis“ 300 3.  Biliardo klubas „Prienai“ 200 4.  Jaunimo ir suaugusiųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Vėjas“ 3000 5.  Jiezno kultūrizmo klubas „Uola“ 1000 6.  Krepšinio sporto klubas „Prienai“ 150000 7.  Prienų stalo teniso klubas 2500 8.  Prienų ekstremalų asociacija 400 9.  Prienų smiginio klubas „Dvidešimtukas“ 400 10.  Prienų teniso sporto klubas 300 11.  Veteranų futbolo klubas „Ąžuolas“ 500 12.  Orientavimosi sporto klubas „Šilas“ 2500 13.  Sporto klubas „Stadionas“ 600 14.  Stakliškių sporto klubas 4000 15.  VšĮ Prienų futbolo mokykla 4000  IŠ VISO SPORTO ORGANIZACIJOMS 170500  ASOCIACIJOMS 15.  Asociacija „Pilutė“ 200 16.  Asociacija „Iš idėjos“ 900 17.  Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapija 10000 18.  Bendruomenė „Jiestrakis“ 100 19.  Bendruomenė „Veiverių kraštas“ 500 20.  Dvariuko bendruomenė 400 21.  Jiezno bendruomenės centras 300 22.  Jiezno žmonių su negalia sąjunga 300 23.  Jiezno kraštiečių bendruomenė 250 24.  Juodbūdžio kaimo bendruomenė „Draugystė“ 500 25.  Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė 1000 26.  Išlaužo Švč. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos parapija 2754,54 27.  Ingavangio kaimo  bendruomenė  700 28.  Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ 1500 29.  Kaimo bendruomenė „Stakliškės“ 100 30.  Kaimo bendruomenė „Ošvenčia“ 200 31.  Kaimo bendruomenė „Nemuno link“ 200 32.  Klubas „Mes kitaip“ 1000 33.  Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas 1000 34.  Pakuonio krašto bendruomenė 200 35.  Paprienės bendruomenė 1000 36.  Pieštuvėnų kaimo bendruomenė „Pieštuvėnai“ 300 37.  Piliakalnio bendruomenės centras 400 38.  Prienų miesto VVG 1496,78 39.  Prienų bendruomenė 4000 40.  Prienų rajono diabeto klubas „Versmė“ 200 41.  Prienų „Revuonos“ bendruomenė 300 42.  Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ 1000 43.  Stakliškių Švč. Trejybės parapija 500 44.  Šilavoto bendruomenės centras 150 45.  Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas 500 46.  Užuguosčio kaimo bendruomenė „Užuguostis“ 500 47.  Veiverių seniūnijos bendruomenės centras 100 48.  Vėžionių  bendruomenė „Topolis“ 200 49.  VšĮ „Gera Prienuose“ 250 50.  VšĮ „Visuomenės harmonizavimo parkas“ 300 50.  Vyšniūnų bendruomenė 150 51.   Želkūnų kaimo bendruomenė 150    IŠ VISO ASOCIACIJOMS 33601,32  SENIŪNIJOMS (SPORTO VEIKLAI) 1.  Ašmintos sen. 300 2.  Balbieriškio sen. 400 3.  Jiezno sen. 400 4.  Pakuonio sen. 300 5.  Stakliškių sen. 400 6.  Šilavoto sen. 300 7.  Prienų sen. 400 8.  Veiverių sen. 400 9.  Naujosios Ūtos sen. 300 10.  Išlaužo sen. 300    IŠ VISO SENIŪNIJOMS  (SPORTO VEIKLAI) 3500  RENGINIAMS, PINIGINIAMS PRIZAMS 1.  Geriausių Prienų r. savivaldybės sportininkų pagerbimo renginys 2885,30 2.  Atviras badmintono čempionatas 100 3.  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos bėgimo organizavimas 2500 4.  Prienų rajono savivaldybės krepšinio pirmenybių organizavimas 2480 5.  Prienų rajono savivaldybės salės futbolo pirmenybių organizavimas 600 6.  Prienų r. sporto šventė 2000 7.  Reprezentacinių sporto renginių prizai 4000 8.  Piniginiai prizai sportininkams 2000  IŠ VISO RENGINIAMS 16565,30  IŠ VISO SKIRTA LĖŠŲ 224166,62 Prienų r. savivaldybės informacija