Projekto metu bus įrengta ženklinimo infrastruktūra, skirta informuoti ir žymėti lankytinas vietas, esančias Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybes jungiančiame turizmo maršrute. Bus pagaminti ir įrengti 216 infrastruktūros objektų, nurodančių lankytinų objektų kryptį, 35 objektai, informuojantys apie lankytiną objektą ir 23 objektai, informuojantys apie savivaldybes jungiantį maršrutą, vietovę, pagrindinius toje vietovėje esančius lankytinus objektus. Šių priemonių įgyvendinimas pagerins informavimą apie lankytinus objektus savivaldybėse, padės turistams lengviau rasti norimus objektus, padidins domėjimąsi kultūros, gamtos paveldo objektais, prisidės prie darnios turizmo informacinės ir ženklinimo sistemos sukūrimo, paskatins atvykstamąjį turizmą, turės įtakos vietos smulkaus ir vidutinio verslo vystymuisi. Projekto tikslinė grupė–Lietuvos ir užsienio turistai, projektą įgyvendinančios savivaldybės, joms pavaldžios institucijos (turizmo srityje).           Projektas finansuojamas Europos sąjungos fondų lėšomis.           Veiklų pradžia – 2017-03-17           Veiklų pabaiga – 2019-03-16          Projekto vykdytojas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.           Išsamenė informacija www.esinvesticijos.lt Prienų r. savivaldybės informacija