Prienų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais – nevyriausybine organizacija Prienų rajono neįgaliųjų draugija ir Prienų rajono socialinių paslaugų centru – šių metų vasario mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajone“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.   Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas visoms Prienų rajone gyvenančioms šeimoms, įgalinti šeimas savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, padėti užtikrinti pozityvią šeimos raidą, prisidėti prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo ir šeimos stiprinimo.   Bendruomeniniuose šeimos namuose koordinuojamos, organizuojamos ir teikiamos paslaugos šeimai. Projekte numatomos kompleksiškai teikiamos paslaugos: psichologinė ir socialinė pagalba krizę išgyvenančioms šeimoms, pozityvios tėvystės mokymai, socialinių įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, teisinio konsultavimo, vaikų priežiūros, pavėžėjimo paslaugos bei potencialių ir esamų tikslinių grupių informavimas.  Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, Prienų rajono savivaldybei projektui įgyvendinti skiriama 232 786,00 Eur.   Paslaugos yra NEMOKAMOS ir skirtos VISOMS PRIENŲ KRAŠTO ŠEIMOMS. Kviečiame kreiptis VISAS Prienų rajone gyvenančias šeimas (ar pavienius asmenis), siekiančius naujų žinių, patarimų, konsultacijų dėl kasdieniame šeimos gyvenime patiriamų sunkumų ar iššūkių (pvz., vaikų auginimo ir auklėjimo, tarpusavio santykių problemos, netektys, sunkios ligos, skyrybos ir kt.).   Daugiau informacijos tel.: 8 655 70 546 (Prienuose), 8 612 55 385 (Jiezne), 8 612 55 406 (Stakliškėse), 8 671 02 737, el. paštu [email protected], socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje (paieškos laukelyje suvedus „Stipri Šeima Prienuose“). Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija