Ieškodamas naujų galimybių Prienų rajono mokinių anglų kalbos rezultatų gerinimui, Švietimo skyrius parengė  Erasmus+ programos KA1 projektą „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“, kurį finansuoja Europos Sąjunga. Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu šiam projektui skirta 81.448,00 eurų dotacija. Iš 114 konkursui pateiktų paraiškų buvo finansuota 41. Projekto tikslas – plėtojant mokyklų partnerystę ir stiprinant tarptautiškumą atrasti ir pritaikyti novatoriškas ugdymo(si) praktikas, gerinančias mokinių pasiekimus. Projekto veiklos prasidės nuo 2018 m. lapkričio mėn. ir tęsis iki 2020 m. birželio mėn. Projekto įgyvendinimo metu visų Prienų rajono mokyklų vadovai ir anglų kalbos mokytojai susiburs aktyviam darbui ir atviram dialogui gerinant mokinių anglų kalbos pasiekimus. Galimybės dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose Ispanijoje, Maltoje, Nyderlanduose padės atrasti ir įgyvendinti naujas ugdymo(si) alternatyvas (šiuolaikinių technologijų, mokinių mokymąsi skatinančių metodų taikymas kalbų mokyme), pasirinkti naujoves, kurių poveikis būtų ilgalaikis. Mokyklų vadovai stiprins savo kompetenciją inicijuoti ir valdyti aktualius mokymo(si) proceso pokyčius.Prienų r. savivaldybės informacija