UAB „Prienų vandenys“ administruoja projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“, kurio metu rekonstruojami ar tiesiami nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai Stakliškėse, Strielčiuose ir Prienų mieste.  Viso projekto veiklų trukmė – nuo 2014 m. kovo mėn. iki 2020 m. birželio mėn.    Šiuo metu vyksta Prienų miesto – Stadiono ir dalies Pramonės gatvių – vandentiekio tinklų rekonstravimo statybos darbai, kuriuos vykdo UAB „Infes“. Darbų metu gyventojams tenka patirti laikinų nepatogumų, todėl darbų užsakovai ir vykdytojai visų prašo pakantumo.     Rangovai stengiasi visus daugiabučių ir individualių namų gyventojus informuoti apie tai, kad kažkurį laiką bus nutrauktas geriamojo vandens tiekimas: prieš darbų pradžią daugiabučiuose namuose būna iškabinta informacija, o individualių valdų savininkai informuojami asmeniškai. Kartais kyla nesusipratimų, kai gyventojai nežino apie nutraukiamą vandens tiekimą arba nesulaukia, kada vanduo vėl bus pradėtas tiekti po nustatyto laiko. Kaip paaiškino UAB „Prienų vandenys“ vyriausiasis inžinierius gamybai Vidas Maslauskas, darbus vykdančios ir administruojančios įmonės yra suinteresuotos, kad darbai vyktų sklandžiai. Jeigu kyla kažkoks nesusipratimas, tai tik dėl žmogiškojo faktoriaus. Apie iškilusias problemas, susijusias su vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbais, bet kuriuo metu galite pranešti UAB „Prienų vandenys“ tel.: 8 685 13 858 (dispečeriai), 8 699 90 783 (meistras). Jums bus suteikta visa informacija ir pagalba.    UAB „Prienų vandenys“ atstovo teigimu, Stadiono ir dalies Pramonės gatvių vandentiekio rekonstrukcijos darbus planuojama užbaigti šį rudenį.    Šią vasarą Prienų mieste vyksta daug statybos darbų. Prašome gyventojus būti kantresnius ir atlaidesnius. Prienų r. savivaldybės informacija