Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja konkursą lituanistinio švietimo vykdytojų rėmimui nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. (su galimybe pratęsti) šiose formaliojo ir neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklose užsienyje:Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba (Baltarusijos Respublika):·         lietuvių kalbos mokytojo pareigoms eiti,·         matematikos ir fizikos mokytojo pareigoms eiti,·         istorijos ir geografijos mokytojo pareigoms eiti,·         muzikos mokytojo pareigoms eiti.·         Maskvos Jurgio Baltrušaičio bendrojo lavinimo mokyklos Nr. 1247 (Rusijos Federacija) lietuvių kalbos mokytojo pareigoms eiti.·         Punsko Kovo 11-osios licėjaus (Lenkija) muzikos mokytojo pareigoms eiti.·         Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos (Lenkija) muzikos mokytojo pareigoms eiti.·         Rimdžiūnų vaikų darželio lietuvių mokomąja kalba (Baltarusijos Respublika) auklėtojo pareigoms eiti.Išsamesnė informacija pateikta Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje adresu:http://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai/lituanistines-mokyklos-uzsienyje-iesko-pedagoginiu-darbuotoju_1