Seniūnaičių rinkimų grafikas   Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Data ir laikas Vieta 1. Ingavangio 2018-06-25 17.00 val. Ingavangio bendruomenės namai, Mokyklos g. 60, Ingavangio k. 2. Jiestrakio 2018-06-26 17.00 val. Jiestrakio bendruomenės namai, Jiesios g. 28, Jiestrakio k. 3. Klebiškio 2018-06-27 17.00 val. Klebiškio bendruomenės namai, Mokyklos g. 4, Klebiškio k. 4. Šilavoto 2018-06-28 17.00 val. Šilavoto seniūnija, Antano Radušio g. 11, Šilavoto k.

 Seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime atviru balsavimu (atvirai balsuojama rankos pakėlimu už pasiūlytą kandidatūrą). Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius. Siūlymus dėl kandidatų į seniūnaičius prašome pateikti raštu iki 2018 m. birželio 17 d. 17.00 val. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:1. Rašytinis kandidato sutikimas arba prašymas;2. Kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;3. Pažyma apie kandidato deklaruotą gyvenamąją vietą;4. Trumpas gyvenimo aprašymas (ne daugiau kaip A4 formato lapo);5. Susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija.Telefonas pasiteirauti: (8 319) 41 331, 8 616 92 309.Kviečiame aktyviai dalyvauti.Šilavoto seniūnijos seniūnė