Birželio 7 dieną Suvalkuose (Lenkija) vyko Lietuvos ir Lenkijos pasienio savivaldybių kongresas, kuriame dalyvavo ir Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė bei mero patarėja Jūratė Zailskienė.Šio kongreso, kuriame dalyvavo virš 30 Lietuvos ir Lenkijos savivaldybių atstovai, tikslas – aptarti esamą Lietuvos ir Lenkijos savivaldybių bendradarbiavimo procesą, įvardinti problemas ir bendromis jėgomis ieškoti jų sprendimo būdų atskirose srityse.Pranešimus apie abiejų valstybių savivaldybių teisinį stiprinimą, apie bendradarbiavimo programas, euroregioninį bendradarbiavimą skaitė Baltstogės universiteto profesorius M. Perkowski ir daktaras A. Olechno.Kongreso metu vyko diskusijos apie pasienio bendradarbiavimo iššūkius, efektyvų projektų įgyvendinimą, būtinumą plėtoti turizmą, kurti regionų prekės ženklus. Panelinėje diskusijoje apie savivaldos bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis ir verslu patirtis dalinosi Prienų r. savivaldybės mero patarėja J. Zailskienė.Kongrese buvo trumpai pristatytos ir būsimojo 2021–2027 m. laikotarpio Lietuvos–Lenkijos pasienio projektų finansinės perspektyvos.Prienų r. savivaldybės informacija