Birželio 14-ąją Prienų rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, paminėta Gedulo ir vilties diena ir 77-osios trėmimų iš Lietuvos metinės. Renginiai vyko seniūnijose, miesteliuose, aikštėse, prie istorinę atmintį saugančių paminklų, kryžių, skambant eilių posmams, tremtinių dainoms, prisimenant lemtingus to meto įvykius, palietusius beveik kiekvieną Lietuvos šeimą.    Lietuvos gyventojų masinių žudynių ir trėmimo tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti skirtuose renginiuose Prienuose, Jiezne, Išlauže, Mauručiuose dalyvavo Prienų r. savivaldybės mero patarėja Jūratė Zailskienė. Ji perdavė Savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko palinkėjimus niekada nepamiršti tų, kurių dvasios stiprybės, tikėjimo, pasiaukojimo dėka šiandien galime kvėpuoti laisvės oru, taip pat būti vieningiems, kurti saugią, stiprią ir nepriklausomą ateities Lietuvą.     Kartu su Šaulių sąjungos nariais minėjimuose Išlaužo seniūnijoje, prie paminklo žuvusiems partizanams, bei Mauručių geležinkelio stotyje dalyvavo ir Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas. Jis taip pat pabrėžė, kad partizanų, tremtinių atminimas įpareigoja saugoti ir įprasminti istoriją, gyventi ir dirbti taip, kad praeities pamokos nepasikartotų.Prienų r. savivaldybės informacija