Eil. Nr. Seniūnaitija  Kandidato vardas ir pavardė  1. Ingavangio  Aldona Ona Baniulienė   2. Jiestrakio Nijolė Balaikienė  3. Klebiškio  Vida Radvilavičienė  4. Šilavoto Danutė Liorentienė

Kviečiame aktyviai dalyvauti seniūnaičio rinkimuose. Rinkimai bus laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvaus ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.