Prienų r.  Pakuonio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 36, LT-59317 Pakuonis, Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190189523, skelbia atranką  muzikos mokytojo pareigoms.Pareigybės lygis: A2.Darbo krūvis: 13 kontaktinių valandos. Darbo sutarties rūšis: neterminuota. Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:  • turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, muzikos mokytojo kvalifikaciją; • gebėti dirbti kompiuteriu;  • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų; • žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai; • vykdyti mokytojo pareigybės apraše nustatytas funkcijas. Privalumai: • darbo patirtis iki 20 metų; • rekomendacijos;• grojimas muzikos instrumentais.Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: • prašymą leisti dalyvauti atrankoje; • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; • gyvenimo aprašymą; • gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos raštinėje (Sodų g. 36, Pakuonis, Prienų r. sav.) nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected] su nuoroda muzikos mokytojo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami. Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pokalbis vyks 2018 m. rugpjūčio 14 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas individualiai.Tel. pasiteiravimui (8 319) 43 392, elektroninis paštas [email protected] arba tel. (8 687) 86 391 el.p.  [email protected].