Eil. Nr. Seniūnaitija Seniūnaičio vardas ir pavardė 1. Ingavangio Aldona Ona Baniulienė 2. Jiestrakio Nijolė Balaikienė 3. Klebiškio Vida Radvilavičienė 4. Šilavoto Danutė Liorentienė