Prienų Ąžuolo“ progimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 29, Prienai LT-59129, mokyklos kodas – 190190269, skelbia atranką šioms pareigoms eiti:-  muzikos mokytojo;-  socialinio pedagogo (0,5 etato);-  priešmokyklinio ugdymo pedagogo (1 etato);-  priešmokyklinio ugdymo auklėtojo (du po 0,5 etato) Išsami informacija apie darbo pobūdį, darbo sutartis, atrankos laiką  pateikiama progimnazijos svetainėje www.azuolas.prienai.lm.lt.