2018 m. birželio 30–liepos 6 dienomis Kaune ir Vilniuje vyksta jubiliejinė – dvidešimtoji Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos…“ Į vieną iškiliausių Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginių buvo išlydėtas 21 Prienų krašto kolektyvas (beveik 500 dalyvių). Kiekvieną kolektyvą džiaugsmingai, su pasididžiavimo ir nuoširdžiausių palinkėjimų žodžiais bei saldžiomis dovanomis palydėjo Prienų r. savivaldybės vadovai arba jų atstovai. Paskutinis kolektyvas – Prienų mišrus choras „Šilas“ – bus išlydėtas liepos 6 d., kur dalyvaus Dainų dienoje „Vienybė težydi“ Vingio parke.    Per keletą pirmųjų liepos dienų Vilniuje jau vyko nemažai gražių meninių renginių, kuriuose pasirodė dalis mūsų kolektyvų. Sostinės širdyje – Katedros aikštėje – liepos 3 d. prasidėjo Dainų šventės Folkloro diena „Didžių žmonių žemė“. Svarbiu šios dienos akcentu tapo Katedros aikštėje kiekvienas savo garsu ir vienu metu visi drauge sugaudę net 60 varpų – Lietuvos žmogui, dangui ir žemei. Po savo krašto varpą į sostinę buvo pakviestos atgabenti visos šalies savivaldybės. Unikaliems, krašto istoriją menantiems varpams eksponuoti aikštėje buvo pastatyta speciali konstrukcija.    Prienų rajono savivaldybės varpas buvo atvežtas iš Jiezno krašto, o mūsų regionui atstovavo Savivaldybės mero padėjėja Jūratė Zailskienė ir Metų kultūros darbuotojas balbieriškietis Mindaugas Bartusevičius. „Nuostabi Nemuno kilpa dalina Prienų rajoną į du etnografinius regionus – Dzūkiją ir Suvalkiją. Nuo seno čia gyvena geri ir draugiški žmonės – kartu kuria, kartu dirba, kartu šventes švenčia“, – savo regioną pristatė J. Zailskienė. Nuskambėję trys varpo dūžiai – už Vienybę, už Prienų kraštą, už Lietuvą – buvo palydėti gausiais plojimais.    Folkloro dienos renginiuose (kuriuose pasirodė net 11 krašto folkloro kolektyvų) dalyvavo ir savo kraštą palaikė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, vyr. specialistė Irena Urbanavičienė.    Po renginio meras pasveikino visus kolektyvus ir padėkojo garbingai atstovavus savo kraštui. „Gera su visais kartu pasidžiaugti, kad garbė būti Lietuvos šimtmečio dainų šventės dalyviais atiteko tokiam gausiam Prienų krašto meno saviveiklininkų būriui. Ačiū Jums už teikiamas geras emocijas, šventinę nuotaiką, už didelį ir reikšmingą indėlį į krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimą“, – dėkojo A. Vaicekauskas ir palinkėjo visiems šviesių šventinių prisiminimų. Prienų r. savivaldybės informacija