Gegužės mėn. įvyko viešasis konkursas dėl fontano įrengimo ir projektavimo darbų Laisvės a., Prienuose. Konkurse dalyvavo du pretendentai ir jį laimėjo bendrovė „Optika ir technologija“, kuri pasiūlė atlikti darbus už 87317,23 Eur (tai apytiksliai 40000 Eur mažesnė kaina, nei siūlė kitas pretendentas UAB „Poolservice.lt“).    Kadangi nugalėtojo kvalifikacija atitiko konkurso sąlygas, gegužės 23 d. buvo pasirašyta rangos sutartis ir birželio pradžioje buvo pradėti fontano įrengimo darbai.     Tačiau Kauno apygardos teismas, gavęs bendrovės „Poolservice.lt“ ieškinį dėl perkančiosios organizacijos Prienų r. savivaldybės administracijos sprendimo panaikinimo, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė sutarties vykdymą.    Prienų r. savivaldybė yra pateikusi atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Visi dokumentai yra pateikti teismui, vyksta pasirengimas bylos nagrinėjimui.    Labai apmaudu, bet fontano prieniečiai turės dar palaukti. Prienų r. savivaldybės informacija