Prienų rajono savivaldybė administracija, vadovaudamasi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ perka 1 ir 2 kambarių butus Prienų mieste (pageidautina   aukšte).Pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. liepos  27 val.Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus vertinimo kriterijus ir derybų rezultatus.Pirkimo dokumentus galite rasti  Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.prienai.lt  arba gauti atvykę į Prienų rajono savivaldybės administraciją, Laisvės a. 12, Prienai  (113  arba 107 kab.).Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką, pateikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, buto energetinio efektyvumo sertifikato kopiją.  Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.Paraiškas užklijuotuose vokuose  galima pateikti asmeniškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės administracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. liepos 27 d. 15 val. Ant  voko turi būti užrašyta „1 kambario butų pirkimas“ arba „2 kambarių butų pirkimas.Informacija teikiama tel.: (8 319) 61165, (8 319) 61123. Pirkimo dokumentai     Prienų rajono savivaldybėsadministracija