Prienų miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama Prienų miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategiją ir projektą „Prienų miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0007), skelbia 2-ąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus.Daugiau informacijos:http://geraprienuose.lt/vvg-kvietimai/