Nuvilnijo jubiliejinė, dvidešimtoji, 2018 m. dainų šventė, skirta Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Įspūdingoje Šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“ šiemet dalyvavo ir didelė delegacija iš Prienų krašto – šventiniuose renginiuose pasirodė beveik 500 dalyvių. Chorai, ansambliai, folkloro kolektyvai, teatrai – iš viso 21 meno kolektyvas.   Liepos 12 d., ketvirtadienį, Prienų r. savivaldybės iškilmių salėje jiems dėkojo Savivaldybės, Kultūros, sporto ir jaunimo bei Švietimo skyrių vadovai. Prieš įteikdamas padėkas meras Alvydas Vaicekauskas padėkojo už tai, kad Prienų krašto kolektyvai kartu su visos Lietuvos saviveiklininkais sukūrė nuostabią Šimtmečio dainų šventę, palinkėjo naujų kūrybinių sumanymų ir gero darbo, kurį lydėtų sėkmė ir palaikymas.    Mero padėkos raštai įteikti Lietuvos šimtmečio dainų šventės Šokių dienos „Saulės rato ritimai“ akompaniatorei Daivai Radzevičienei, Prienų KLC direktorei Virginijai Naudžiūtei, Jiezno KLC direktorei Daliai Vertinskienei, Balbieriškio KLC direktorei Neringai Garmuvienei, Stakliškių KLC direktorei Astai Keblikienei ir Valiui Januševičiui, laikinai einančiam Veiverių KLC direktoriaus pareigas.    Rajono meno kolektyvų vadovams – Džordanui Jogimantui Aksenavičiui, Dalei Zagurskienei, Daivai Alaveckienei, Rimai Vilkienei, Ingridai Valentienei, Renatai Žibienei, Vidai Beliukevičienei, Astai Keblikienei, Dalei Zagurskienei, Vilmai Pučkienei, Saulei Blėdienei, Elenai Sakavičiūtei-Pečiulaitienei, Jadvygai Beikauskienei, Almai Vainienei, Anelei Lukjančuk, Almai Vaišnienei, Angelei Jaruševičienei, Romai Ruočkienei, Redai Černiauskienei, Aldonai Šyvokienei,  vadovui ir Šokių dienos baletmeisteriui Raimundui Markūnaui, vadovei ir Šokių dienos vyr. baletmeisterio asistentei Ligitai Gedminienei,  taip pat Prienų r. savivaldybės merui A. Vaicekauskui, Švietimo skyriaus vedėjui Rimvydui Zailskui, Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjui Rimantui Šiugždiniui, šventės koordinatorėms Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyr. specialistei Irenai Urbanavičienei, Švietimo skyriaus vyr. specialistei Virginijai Zujienei įteikti jubiliejiniai Lietuvos šimtmečio dainų šventės kūrėjų medaliai.    Pagerbimo renginyje Prienų r. savivaldybės mero padėkos raštai įteikti šventėje meno kolektyvus lydėjusiems mokytojams: Artūrui Juočiūnui, Marijai Plauskaitei, Vilijai Juodsnukienei (lydėjusiems Prienų „Žiburio“ gimnazijos  chorą ir gimnazijos vaikų vokalinį ansamblį), taip pat Zitai Petravičienei ir Eglei Bučiniūtei (lydėjusioms Prienų meno mokyklos jaunių chorą).Prienų r. savivaldybės informacija