PRIENŲ R. ŠILAVOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga,  Trakelio g. 1A, Šilavotas, Prienų r. sav. LT-59272 mokyklos kodas, – 190198344)  SKELBIA ATRANKĄ GEOGRAFIJOS MOKYTOJO PAREIGOMS NUO 2018-09-01 UŽIMTI Pareigybės lygis: A2Darbo krūvis: geografijos 9 pamokos.Darbo sutarties rūšis: neterminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
aukštasis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija;
puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais;
gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo  procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas.
Privalumai: darbo patirtis, rekomendacijos (pageidautina).Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
gyvenimo aprašymą;
darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
buvusių darbdavių rekomendacijas (pageidautina).
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.Dokumentai priimami iki 2018-08-21 Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos raštinėje (Trakelio g. 1A, Šilavotas, Prienų r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti asmeniškai, siųsti juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected] su nuoroda „Geografijos mokytojo atrankai“. Dokumentų originalai pristatomi tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną.Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.Atranka vyks 2018 m. rugpjūčio 22 d. 9.00 val. Prienų r. Šilavoto pagrindinėje mokykloje direktoriaus kabinete.Telefonai pasiteirauti: (8 319) 41364, 8 686 21594, el. p. [email protected]