Abiturientams baigėsi ilgas ir įtemptas abitūros egzaminų ir rezultatų laukimo laikotarpis – liepos 12 ir 13 dienomis Prienų „Žiburio“, Stakliškių, Jiezno bei Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijose įvyko brandos atestatų įteikimo šventės.    Iškilmėse dalyvavo ir abiturientus sveikino Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas.   Meras palinkėjo abiturientams būti savo gyvenimo kūrėjais, siekti svajonių ir jas įgyvendinti savame krašte, savo tėvynėje.    Linkėdamas sėkmės ir teisingų apsisprendimų Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas ragino niekada nepamiršti, kad gyvenime niekas neįvyksta savaime – norint kažko pasiekti, reikia darbo, pastangų ir užsispyrimo.       Tiesaus, kryptingo kelio, aistros žinioms ir pažinimui mokyklas paliekantiems abiturientams linkėjo ir mokyklų vadovai – Vygantas Kornejevas, Audronė Raibužienė, Neringa Zujienė, Irma Kačinauskienė.    Šiemet rajone brandos egzaminus laikė 158 kandidatai: užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą – 122 kandidatai, lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos egzaminus – 111 kandidatų, chemijos – 6, fizikos – 22, istorijos – 77, biologijos – 51, geografijos – 19, informacinių technologijų – 11, užsienio kalbos (rusų) – 1 kandidatas.    Džiugu, jog visose keturiose rajono gimnazijose buvo mokinių, kurie savo mokyklos pasiekimų rodiklius kilstelėjo vienu ar keletu šimtukų. Už kiekvieną šimtuką abiturientai apdovanoti mero A. Vaicekausko padėka ir 100 eurų čekiu. Net iš dviejų dalykų – užsienio kalbos (anglų) ir informacinių technologijų – valstybinių brandos egzaminų šimtukus gavo Prienų „Žiburio“ g. abiturientas Julius Rasimas. Anglų k. valstybinį brandos egzaminą 100 balų išlaikė ir Aistė Sorakaitė („Žiburio“ g.), Gytis Dubovikas (Jiezno g.), Lina Jurkonytė (Stakliškių g.), rusų k. valstybinį brandos egzaminą – Alė Olefirenko („Žiburio“ g.), biologijos – Jogilė Karažaitė (Veiverių Tomo Žilinsko g).    Mieli abiturientai, gero skrydžio! Prienų r. savivaldybės informacija Apdovanojama Stakliškių g. abiturientė Lina Jurkonytė. Stakliškių g. bendruomenė. Veiverių Tomo Žilinsko g. abiturientėJogilė Karažaitė. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos šventė. Apdovanojamas Jiezno g. abiturientasGytis Dubovikas. Jiezno g. abiturientai. Apdovanojama „Žiburio“ g. abiturientėAlė Olefirenko. Apdovanojimai – „Žiburio“ g. abiturientuiJuliui Rasimui, gavusiam net 2 šimtukus. Apdovanojama „Žiburio“ g. abiturientėAistė Sorakaitė. Prienų „Žiburio“ g. 94-osios laidos abiturientų brandos atestatų įteikimo šventė Prienų KLC.