Informuojame, kad Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą, prašydamas panaikinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) 2018 m. liepos 11 d. priimtą sprendimą dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje (VPIDVTĮ) nuostatų pažeidimo.    Rugpjūčio13 d. teismo nutartimi skundas buvo priimtas nagrinėti.    Prienų r. savivaldybės meras įsitikinęs, jog VTEK neteisėtai konstatavo, kad vykdydamas savo pareigas jis pažeidė VPIDVTĮ nuostatas, o kai kurias netgi šiurkščiai. Kaip teigia meras, rinkėjų patikėtas pareigas jis visuomet vykdė sąžiningai, laikėsi įstatymų reikalavimų, niekada nesiekė ir neturėjo jokios asmeninės naudos.Prienų r. savivaldybės informacija