In memoriam         Kęstutis Palionis    (1954-06-08–2018-08-23)       Rugpjūčio 23 d. mirė Kęstutis Palionis – Lietuvos ir Prienų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, ilgametis Prienų rajono savivaldybės tarybos narys.   K. Palionis gimė 1954 m. birželio 8 d. Seirijuose, Lazdijų rajone. 1980 m. baigė Šiaulių valstybinį pedagoginį institutą, įgijo dailės, braižybos ir technologijų mokytojo specialybę.    Savo darbo karjeros Prienų krašte metu K. Palionis dirbo Alšininkų pagrindinės mokyklos, Stakliškių vidurinės mokyklos mokytoju, Stakliškių seniūnijos seniūnu, 4 kadencijas (nuo 1997 m. iki 2011 m.) buvo Prienų rajono savivaldybės tarybos narys, 2007–2011 m. – mero pavaduotojas, nuo 2011 m. liepos mėn. – administracijos direktoriaus pavaduotojas.    Aktyvus politikas priklausė TS-LKD partijai, kažkurį laiką buvo Prienų skyriaus pirmininku.   K. Palionis pašarvotas Stakliškių parapijos namų šarvojimo salėje. Šv. Mišios už velionį vyks rugpjūčio 25 d. 15.30 val. Stakliškių bažnyčioje.    Užjaučiame netektį išgyvenančius K. Palionio artimuosius, bičiulius ir kolegas.Prienų rajono savivaldybė