Atsinaujinantis, bet savo tradicijas puoselėjantis Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ ieško motyvuoto, atviro kaitai ir geros mokyklos koncepcijai neabejingo pedagogo – mokytojo, gebančio dirbti su ikimokyklinio ugdymo programa ir žingeidžiais vaikais.  Pareigybė: ikimokyklinio ugdymo mokytojas(-a). Pareigybės lygis – A2. Darbo krūvis – 0,6 etato. Darbo sutartis – neterminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – ikimokyklinio ugdymo auklėtojas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turi būti baigęs ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programą.  Atliekamos užduotys:a) individualios ir grupinės veiklos, kuria siekiama lavinti vaikų judėjimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius, ugdyti pasitikėjimą ir supratimą, planavimas ir organizavimas;b) kalbos vystymosi skatinimas, sekant pasakas, vaidinant, dainuojant, deklamuojant eilėraščius, kalbantis ir ginčijantis;c) vadovavimas vaikų veiklai, kuri suteikia galimybę kūrybinei raiškai, naudojant meno, dramos kūrinius, muziką ir fizinį parengtumą;d) vaikų stebėjimas, siekiant įvertinti jų pažangą ir nustatyti vystymosi, emocines ar sveikatos problemas;e) vaikų mitybos, gerovės ir saugumo stebėjimas bei vertinimas ir veiksnių, galinčių trukdyti jų pažangai, nustatymas;f ) vaikų veiklos priežiūra, užtikrinant jų saugumą ir sprendžiant konfliktus;g) vaikų konsultavimas ir pagalba, ugdant tinkamus mitybos, rengimosi ir asmeninės higienos įgūdžius;h) vaikų pažangos ar problemų aptarimas su tėvais ir kitais darbuotojais, taip pat poreikio kreiptis į kitas tarnybas ir tinkamų veiksmų nustatymas;i) bendradarbiavimas su kitais paslaugų teikėjais, dirbančiais su vaikais.  Pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.  Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje;2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;3) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;4) gyvenimo aprašymą;5) ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;6) buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina).  Dokumentai priimami iki 2018 m. rugsėjo 14 d. 12 val. darbo dienomis adresu – Statybininkų g. 17, Prienai, LT-59136. Telefonas pasiteirauti – (8 319) 52300, el. p. [email protected]  Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.  Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.