2018-09-12 d. 18 val. Prienų rajono savivaldybės administracijos pastate (Laisvės a.12, Prienai, mažojoje salėje I a.) vyks viešas projekto „Dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų miesto teritorijoje“ Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo programos kartu su siūlomais projekto sprendiniais pristatymas.Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.Kraštovaizdžio tvarkymo tikslas – pagerinti kraštovaizdžio arealo būklę didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Prienų rajono savivaldybėje.Planuojama tvarkyti teritorija patenka į Lietuvos Respublikai priklausantį žemės sklypą. Rytuose teritorija ribojasi su Nemuno upe (kodas 10010001). Šiaurėje ir pietuose ribojasi su privačiomis namų valdomis bei Panemunės g. Pietuose teritorija ribojasi su Greimų g.Tvarkomos teritorijos plotas – 3,5 ha.Siekiant įgyvendinti projektą numatomos šios konkrečios priemonės ir darbai:1) Želdinių tvarkymas (šalinimas, sanitarinės būklės gerinimas, genėjimas, šienavimas).2) Pėsčiųjų takų įrengimas/ atnaujinimas.3) Vandens telkinio pakrantės tvarkymo darbai.4) Mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių statyba.5) Visuomenės informavimo ir dalyvavimo užtikrinimas.Organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai. Atsakingas asmuo – Donatas Šimukonis, el. p. [email protected], tel. (8 319) 61165.Kviečiame bendruomenę, su teritorija besiribojančių namų gyventojus ir sklypų savininkus, nevyriausybines organizacijas, kitų įstaigų atstovus ir visus, kurie neabejingi planuojamai tvarkyti teritorijai, aktyviai dalyvauti susitikime ir teikti pasiūlymus.Pridedama Visuomenės dalyvavimo Prienų rajono savivaldybės kraštovaizdžio formavime ir ekologinės būklės gerinime programos projektas.Susipažinti su siūlomų tvarkomos teritorijos sprendinių planais galite Prienų rajono savivaldybės skelbimų lentoje, taip pat adresu internete www.prienai.lt.Priedas Nr. 1Priedas Nr. 2Visuomenės dalyvavimo Prienų rajono savivaldybės kraštovaizdžio formavime ir ekologinės būklės gerinime programaPrienų rajono savivaldybės informacija