Rugsėjo 4 d. Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pasveikino 85-erių metų sukaktį mininčią ilgametę „Revuonos“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoją Danutę Natkevičienę. Meras padėkojo mokytojai už ilgus pedagoginio ir kūrybinio darbo metus, atiduotus mokyklai, mokiniams, už jiems suteiktas meilės gimtajai kalbai, pagarbos savo kraštui bei gyvenimo pamokas ir palinkėjo geros sveikatos, ilgų, šviesių gyvenimo metų, artimųjų dėmesio ir meilės.   Gerbiamą kolegę ir mokytoją šiltai pasveikino ir „Revuonos“ pagrindinės mokyklos atstovai – direktorė Ilona Balčiukynienė, direktorės pavaduotoja Rasa Alaburdienė, lietuvių kalbos mokytoja Vytautė Kurtovienė.    Šiais metais 60-ies metų jubiliejų atšventė ir D. Natkevičienės sūnus, žinomas architektas Gintautas Natkevičius. „Gyvenime daugiausia pasiekia tie, kas yra ištikimi idėjoms ir principams. Jūs esate vienas iš jų, kuris kuria ne tik savo, bet ir šalies gerovę, kuris savo įžvalgomis, netradiciniais sprendimais yra pavyzdys kitiems. Malonu, kad dalis Jūsų sumanymų ir projektų yra įgyvendinti ir Prienuose, viliuosi, jog jų bus ir daugiau“, – sveikindamas architektą G. Natkevičių kalbėjo meras.    Po nuoširdžių sveikinimų šnekučiuojantis, mokytoja D. Natkevičienė prisiminimais dėkojo gyvenimui už dovanas ir patirtis. „Nuo 1963 metų – Prienuose, nuo 1976 metų – mokykloje. Nuo 1978 metų išleistos 4 klasės auklėtinių, pastatyta 10 mokyklinių spektaklių, neskaičiuojant įvairių literatūrinių montažų… Prieš tai 12 metų išdirbta Švietimo skyriuje inspektore. Įdomus buvo darbas skyriuje: su mokyklų mokytojais susipažinta, daug įdomių, gerų mokytojų sutikta…“, – džiaugėsi moteriškumu, inteligencija ir ypatinga sielos šviesa spinduliuojanti mokytoja.    D. Natkevičienė tebėra aktyvi literatūrinių renginių lankytoja, kūrybos skaitymų dalyvė, įdomi pašnekovė, eruditė, gerbiama „Revuonos“ pagrindinės mokyklos viešnia. Per savo gražų, laimingą, kupiną prasmingos ir tebesitęsiančios veiklos gyvenimą mokytoja pelnė kolegų, mokinių, jų tėvų pagarbą ir meilę, kuria ir pati dosniai su visais dalinosi. Meilės, šilumos užteko ir savo šeimai. Su šviesaus atminimo vyru Juozu išaugino du sūnus (Gintautas – architektas, Architektų sąjungos narys, UAB „Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai“ vadovas, valstybinių premijų laureatas, Audrius – filologas, 20 metų Labdaros ir paramos fondo „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“ nacionalinis direktorius, dar keletą metų – Rytų regiono SOS sistemos vadovas, dabar – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguotas Vaiko ir šeimos gerovės ekspertas), susilaukė aštuonių vaikaičių ir keturių provaikaičių. Galima būtų sutikti su gerbiamos mokytojos ištartais žodžiais: „Kaip gerai praėjo gyvenimas!“, tik jis dar nepraėjo – ramiau gal tik teka, be didelių rūpesčių, daugiau laiko skiriant sau, sielos draugams, mylimiems žmonėms.    Prienų r. savivaldybės informacija