Verslo skatinimas, įtraukimas į krašto savitumo kūrimą – viena iš verslo ir Savivaldybės bendradarbiavimo krypčių. Kasmet vis daugiau dėmesio skiriama verslo rėmimui, todėl skirstant 2018 m. biudžetą Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondui buvo skirta daugiau lėšų negu ankstesniais metais.    Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo (toliau – Fondo) nuostatai buvo papildyti  naujomis finansinės paramos formomis. Iš dalies bus dengiamos vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo išlaidos (su sąlyga, kad stebimas vaizdas apims apie 50 proc. viešosios erdvės); šviečiančių reklaminių įrenginių įrengimo išlaidoms iš dalies padengti (turi būti pateikiamas išorinės reklamos įrengimo projektas); iki 4000 Eur skiriama vaizdinės reklamos, atspindinčios Prienų krašto savitumą, išlaidoms iš dalies padengti.    Atsižvelgiant į tai, jog reklama susijusi ne tik su verslininkų interesais, bet ir su Prienų miesto įvaizdžio gerinimu, nuostatuose numatyta, kad skaičiuojant maksimalų vienam verslo subjektui skiriamą paramos dydį nebus įtraukinamos paramos lėšos, skiriamos šviečiančiai ir vaizdinei reklamai, atspindinčiai Prienų krašto savitumą. Tokia parama tam pačiam verslo subjektui gali būti teikiama ne daugiau kaip 2 metus iš eilės.    Pakeistas taip pat vienam verslo subjektui per vienus metus skiriamas lėšų dydis: nuo 50 proc. iki 75 proc. padidinta patirtų išlaidų kompensavimo suma; nuo 2000 Eur iki 4500 Eur padidinta maksimali paramos suma. Taip pat nuo 300 Eur iki 400 Eur padidinta paramos suma už sukuriamą kiekvieną darbo vietą.    Kviečiame rajono verslininkus aktyviai naudotis Fondo parama. Smulkesnę informaciją Jums suteiks Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Linutė Mikušauskienė, tel. (8 319) 61 121, el. p. [email protected]   Fondo nuostatus su visais pakeitimais galima rasti čia:   /go.php/Ekonomika34311Prienų r. savivaldybės informacija