Prienų mieste ir rajone vyksta nemažai įvairių projektų, kuriuos vykdo arba administruoja Savivaldybė ir jos kontroliuojamos įstaigos – UAB „Prienų butų ūkis“, UAB „Prienų vandenys“, AB „Prienų šilumos tinklai“. Kartą per mėnesį Savivaldybės meras A. Vaicekauskas inicijuoja Savivaldybės ir įstaigų vadovų susitikimą ir darbų eigos klausimų aptarimą.    Rugsėjo 10 d. Savivaldybėje vykusiame pasitarime dalyvavo meras, administracijos direktorius E. Visockas ir minėtų bendrovių vadovai P. Mitkevičius, A. Valatka, A. Minciuvienė.    Pasitarime kalbėta apie pasiruošimą šildymo sezonui, daugiabučių renovaciją ir viešųjų pastatų renovacijos perspektyvas, vandentvarkos projektus, socialinių būstų priežiūrą ir iššūkius.   „Prienų šilumos tinklų“ direktorė A. Minciuvienė pažymėjo, kad pasiruošimas šildymo sezonui vyksta sėkmingai, tačiau nerimą kelia brangstantis biokuras, bene pusantro karto padidėjusi elektros supirkimo kaina, socialinių būstų gyventojų skolos už šildymą ir karštą vandenį, kurios išaugo iki 73000 Eur (vieno buto – iki 5000 Eur), o visos daugiabučių namų gyventojų skolos sudaro 127000 Eur.    „Prienų butų ūkio“ direktorius A. Valatka apžvelgė daugiabučių namų renovacijos rezultatus ir problemas. Pasak direktoriaus, šiais metais bus pabaigtas antras daugiabutis namas, dviejuose dar vyksta darbai, šią savaitę vykdomos trijų daugiabučių namų statybos darbų pirkimo procedūros, rengiami dokumentai dėl septyniolikos namų atnaujinimo. Didžiausia problema, su kuria susiduria administratorius, – pastatų techninė priežiūra, kurią vykdo atskiros įmonės.  A. Valatka pasidžiaugė, kad pastate Kauno g. 2 jau įrengtas šiuolaikiškas šilumos punktas, taip pat spalio mėnesį bus užbaigta nauja „Žiburio“ ir „Ąžuolo“ mokyklų tvora. Meras paragino jau planuoti ir lopšelių-darželių „Pasaka“, „Gintarėlis“ ir pastato Kauno g. 2 atnaujinimą.    Prižiūrimus objektus šaltajam sezonui ruošia ir UAB „Prienų vandenys“. Pasak direktoriaus P. Mitkevičiaus, plaunamos nuotekų trasos, ruošiami valymo įrenginiai. Tęsiami ir vandentvarkos projektai, artimiausiu laiku planuojama užbaigti darbus Stadiono g., kuri bus naujai išasfaltuota savivaldybės biudžeto lėšomis.   Pasitarimo metu buvo užsiminta ir apie socialinių būstų priežiūrą. A. Vaicekauskas pasidžiaugė, kad socialiniams būstams yra skiriama daugiau dėmesio – šiuo metu vien Prienuose trijuose būstuose renovuojamos krosnys. Meras priminė, kad iki šildymo sezono būtina įvesti vandenį Dariaus ir Girėno g. 10 namo socialinių būstų gyventojams. Planuojama įrengti vandentiekį ir kituose socialiniuose būstuose. Prienų r. savivaldybės informacija