Šių metų rugpjūčio 13 d. baigėsi antrasis Prienų miesto vietos veiklos grupės šaukimas teikti projektinius pasiūlymus pagal  veiksmus Prienų miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti.   Sulaukta penkių projektinių pasiūlymų. Iki rugsėjo 12 d. vyko projektinių pasiūlymų administracinis bei naudos ir kokybės vertinimai, kuriuos  atliko du Prienų miesto VVG valdybos patvirtinti vertintojai. Siekiant, kad projektinis pasiūlymas būtų finansuojamas,  jis naudos ir kokybės vertinimo metu turėjo surinkti ne mažiau kaip 37 balus.   Šių metų liepos 13 d. Prienų miesto VVG valdyba, susipažinusi su projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita, patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą.   Šis sąrašas jau pateiktas  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai. VRM įvertins pateiktus vietos plėtros projektinius pasiūlymus, kaip tai nustatyta Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 87 punkte. Jai pritarus, pareiškėjai galės derinti finansavimo paraiškas su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA).   Prienų miesto VVG pirmininkas Mindaugas Rukas linki paraiškas pateikusioms ir kitoms organizacijoms tolimesnės sėkmės ruošiant projektinius pasiūlymus ir įgyvendinant projektus.Prienų miesto VVG informacija