Šiemet Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas vėl pakvietė krašto gyventojus ir verslininkus puošti aplink namus ar įstaigas esančias viešąsias erdves, daugiabučių kiemus ir balkonus.     Atsiliepdamos į raginimą Prienų rajono seniūnijos organizavo konkursus ir išrinko gražiausiai tvarkomas sodybas, daugiabučius, įstaigų ar įmonių teritorijas.      Skelbiame nugalėtojų vardus (informaciją pateikė seniūnai). Visi nugalėtojai apdovanoti rugsėjo 29 dieną vykusioje Prienų krašto mugėje ir sporto šventėje „Rudens spalvos 2018“. Balbieriškio seniūnijaĮstaiga* Balbieriškio parapijos bažnyčia (klebonas Remigijus Veprauskas), Balbieriškio mstl.Sodyba* Daivos ir Raimundo Mieliauskų sodyba, Balbieriškio mstl.Išlaužo seniūnijaSodybos* Virginijos Juodžiukynienės sodyba, Čiudiškių k. * Inos ir Kęstučio Ruseckų sodyba, Išlaužo k.Jiezno seniūnijaSodybos* Danutės Stankevičienės sodyba, Jieznas* Nijolės ir Algio Lukoševičių sodyba, JieznasNaujosios Ūtos seniūnijaSodybos* Dainutės ir Mindaugo Alaveckų sodyba, Tartupio k.* Jurgitos ir Dainiaus Deltuvų sodyba, Naujosios Ūtos k.Pakuonio seniūnijaSodybos* Aldonos Jakučionienės sodyba, Bačkininkų k.* Ramintos ir Tado Mickų sodyba, Pakuonio mstl.Prienų seniūnijaSodybos* Ramintos ir Sauliaus Baranauskų sodyba, Prienai* Irenos ir Jono Plauškų sodyba, Strielčių k.Daugiabučio kiemas* Vytauto g. 30, Prienai (atstovė Angelė Kostė Micienė)Daugiabučio kiemas* Kęstučio g. 75, Prienai (atstovė Rita Margelevičiūtė)Įstaiga * VšĮ Prienų ligoninė (direktorė Jūratė Milaknienė), Prienai Stakliškių seniūnijaSodyba* Palmiros ir Romo Kuklių sodyba, Pieštuvėnų k.Daugiabutis* Kauno g. 11A, Stakliškių k. (atstovė Julė Ražaitienė).Šilavoto seniūnijaSodybos* Irenos ir Kastyčio Tarasevičių sodyba, Klebiškio k. * Audronės ir Ginto Galinių sodyba, Ingavangio k.Veiverių seniūnijaSodybos* Dianos ir Rimanto Danisevičių sodyba, Mauručių k.* Jūratės ir Žydrūnas Ramilių sodyba, Veiverių mstl.  Prienų r. savivaldybės informacija