Prienų rajono savivaldybės meras su komanda kviečia mokytojus ir mokinius į pilietiškumo pamokas.  Pamokos metu mes parodysime filmą apie Prienų rajono savivaldybę, pateiksime informaciją apie Prienų rajono savivaldybės struktūrą ir veiklą, atsakysime į rūpimus klausimus, supažindinsime su Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose naudojama elektroninio balsavimo sistema (mokiniai galės balsuoti jiems rūpimais klausimais), pamokos pabaigoje surengsime viktoriną (mokytojo pageidavimu, viktorinos klausimus galima pritaikyti įvairiems mokomiesiems dalykams).  Visa pamokos eiga būtų derinama individualiai. Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į tarybos sekretorę Agnę Dargužienę (tel. 8 616 46722, el. p. [email protected]) arba mero patarėją Jūratę Zailskienę (tel. 8 699 58535, el. p. [email protected]).