Rugsėjo 26 d. Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius E. Visockas, Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyr. specialistė E. Jakimavičiūtė kartu su Prienų krašto muziejaus direktore L. Batutiene, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) pirmininku L. Sakalavičiumi lankėsi Veiverių seniūnijoje, Lietuvos partizanų užkasimo vietoje ir kapuose, vad. Skausmo kalneliu, dėl ten palaidotų partizanų atminimo įamžinimo.    Š. m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) atsiuntė Prienų r. savivaldybei parengtą istorinį archyvinį tyrimą ir projektinį siūlymą dėl Skausmo kalnelyje palaidotų devynių Tauro apygardos partizanų įamžinimo memorialiniu ženklu pagal skulptoriaus Jono Jagėlos parengtą projektą. Darbams kultūros paveldo objekte gautas Kultūros paveldo departamento leidimas bei Prienų r. savivaldybės pritarimas.    Memorialinio ženklo įrengimo vietos apžiūroje ir darbų detalių aptarime taip pat dalyvavo buvusi LPKTS pirmininkė, Skausmo kalnelio įkūrėja bei ilgametė puoselėtoja D. Raslavičienė, Veiverių seniūnijos seniūnas V. Ramanauskas, LGGRTC atstovai, darbų rangovai.    Memorialinė lenta bus pašventinta Veiverių Skausmo kalnelio 30 metų įkūrimo minėjimo spalio 7 d. metu. Nuo Skausmo kalnelio bus išlydėti 21 km pilietinio patriotinio pėsčiųjų žygio, skirto Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Mato Šalčiaus ir Veiverių krašto Lietuvos partizanų atminimui pagerbti, dalyviai. Žygį kartu su pagrindiniu partneriu Prienų r. savivaldybe organizuoja Jiezno seniūnija ir LŠS Kauno Vytauto Didžiojo II rinktinės Prienų 206 kuopa.   Skausmo kalnelyje iš viso ilsisi 75 partizanų palaikai. Prienų r. savivaldybės informacija