Prienų rajono savivaldybės administracija, siekdama pagerinti Prienų miesto socialinę infrastruktūrą, pradeda įgyvendinti projektą „Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“, kurio metu bus iš esmės tvarkomos trys reprezentacinės Prienų miesto viešosios erdvės. Kompleksiniai viešųjų erdvių atnaujinimo darbai vyks Revuonos parke ir jo prieigose, Nemuno upės pakrantėje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio paminklo prieigose. Šiose teritorijose numatyta įrengti aktyvaus poilsio aikšteles, renginių aikštelę, fontaną, sutvarkyti gėlynus (želdinius). Planuojamas pėsčiųjų takų kapitalinis remontas ir naujų pėsčiųjų takų, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas bei sujungimas į vientisą sistemą. Taip pat bus įrengtas apšvietimas, automobilių stovėjimo aikštelės, teritorijų vaizdo stebėjimo kameros, mažoji architektūra, ženklai, nuorodos ir kt. Teritorijos bus pritaikytos neįgaliesiems.Įgyvendinus projektą bus sukurta kokybiškesnė Prienų miesto gyvenamoji aplinka: vietos gyventojams bus sudarytos sąlygos turiningai leisti laisvalaikį sutvarkytose viešosiose erdvėse. Sukurta infrastruktūra ir padidėję gyventojų srautai sudarys palankias sąlygas verslo plėtrai (pvz.: lauko prekybai, maitinimo, laisvalaikio ir kt. paslaugoms). Tikimasi, kad tai prisidės prie Prienų miesto socialinės-ekonominės gerovės augimo.Bendra projekto vertė – 1 313 497,63 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“.Projektavimo darbai jau yra užbaigti, artimiausiu metu bus pradėti vykdyti viešieji pirkimai rangos darbams įsigyti. Planuojama darbus užbaigti iki 2020 metų pabaigos.