Spalio 4 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre Tarptautinę mokytojų dieną paminėjo gausus būrys Prienų krašto pedagogų. Šventėje dalyvavo ir Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas, administracijos direktorius E. Visockas ir direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė, LR Seimo nariai R. Budbergytė ir J. Oleka, Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas, skyriaus specialistai.   Meras A. Vaicekauskas kartu su mokytojais džiaugėsi jų mokinių pasiekimais, dalinosi nerimu, kad mokytojams tenka vis nauji iššūkiai, ir linkėjo visiems stiprybės. Jo teigimu, Prienų krašte optimaliai sutvarkytas mokyklų tinklas, problemų kelia nebent gautos nepakankamos lėšos švietimo pagalbai teikti bei ugdymo procesui organizuoti ir valdyti. Tačiau, pasak A. Vaicekausko, Savivaldybė išeitis tikrai ras.   Šiemet jau 11-ąjį kartą buvo apdovanojami mokyklų pasiūlyti mokytojai – Prienų r. savivaldybės organizuoto konkurso „Metų mokytojas“ nugalėtojai. Profesionalumas, atstovavimas Prienų kraštui šalyje ir užsienyje, respublikinių olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojų parengimas, straipsniai, seminarai, projektinė, savanorystės veikla, veiksmingas vadovavimas mokykloms ir bendruomenės telkimas siekiant mokyklos pažangos – tokiais pasiekimais gali didžiuotis šventės metu apdovanoti mokytojai ir mokyklų vadovai. 19 iš jų įteiktos Švietimo skyriaus vedėjo padėkos, o 18 – Savivaldybės mero padėkos. Kiekvienam iš nominantų padovanoti vardiniai rašikliai ir knygos „Prienų kraštas“.    2018 metų mokytoja tapusi Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė R. Uleckienė apdovanota ir unikaliu stiklo suvenyru bei piniginiu prizu. Mokytoja su mokiniais aktyviai dalyvauja mokyklos, rajono, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, projektuose ir festivaliuose. Ji kasmet atsakingai dirba brandos egzaminų, rajoninių olimpiadų komisijose, aktyviai įsitraukia į tarptautinių projektų, mokyklos ir rajono metodinę veiklą. R. Uleckienė mokykloje ir už jos ribų rengia mokinių kūrybinių darbų parodas, pati kasmet dalyvauja tradicinėje Prienų krašto meno kūrėjų darbų parodoje. Inicijuoja ir kartu su mokinais dalyvauja pilietinėse socialinėse akcijose. Kolegos ir mokiniai vertina mokytoją Rasą už kūrybingumą ir darbštumą, nuoširdų ir šiltą bendravimą.    Šventės proga Prienų r. savivaldybė dovanojo mokytojams Ramūno Difarto ir Aušros Difartės koncertą „Gražiausi duetai“.Prienų r. savivaldybės informacija