Spalio 7 d. šv. Mišiomis Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje, iškilmingu renginiu Skausmo kalnelyje, kur ilsisi 75 Laisvės kovotojų palaikai, paminėtas sakralios Prienų krašto vietos įkūrimo trisdešimtmetis, pašventinta memorialinė lenta devyniems Tauro apygardos partizanams. Taip pat nuo Skausmo kalnelio išlydėti pilietinio patriotinio pėsčiųjų žygio, skirto Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Mato Šalčiaus ir Veiverių krašto partizanų atminimui pagerbti, dalyviai.    Į jubiliejinę šventę gausiai susirinko Skausmo kalnelyje palaidotų partizanų giminės, artimieji, Veiverių bendruomenės nariai, jaunieji šauliai ir svečiai iš įvairių Lietuvos vietų. Šventėje taip pat dalyvavo Prienų r. savivaldybės, Tarybos, LR Seimo, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai ir kiti svečiai. Atvyko ir keletas garbingo amžiaus sulaukusių partizanų ryšininkių.    Jubiliejinėje šventėje skambėjo daug prasmingų žodžių, partizaninių dainų, sveikinimų, atsiminimų, kuriais buvo dalijamasi ir Skausmo kalnelyje, ir popietėje Veiverių šaulių namuose. Gražiai padėkota šios sakralios vietos įkūrėjai bei ilgametei puoselėtojai buvusiai LPKTS Prienų filialo pirmininkei Dalytei Raslavičienei, jos pagalbininkams. D. Raslavičienei nuoširdžiai dėkojo Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas, administracijos direktorius E. Visockas, Veiverių seniūnas V. Ramanauskas, kiti garbūs svečiai. Už nuopelnus Šaulių sąjungai D. Raslavičienė buvo apdovanota Lietuvos šaulių sąjungos III laipsnio medaliu.    Iškilmingame renginyje šaulio priesaiką davė 6 šauliai, vėliau kartu su gausiu būriu pilietinio patriotinio žygio dalyvių jie buvo išlydėti į 21 km kelionę partizanų keliais. Žygį kartu su pagrindiniu partneriu Prienų r. savivaldybe organizavo Jiezno seniūnija ir LŠS Kauno Vytauto Didžiojo II rinktinės Prienų 206 kuopa.Prienų r. savivaldybės informacija