Šiuo metu didžiausią mokytojų susirūpinimą kelia etatinio mokytojų darbo užmokesčio įvedimas. Nuo 2018 m. rugsėjo 1-osios atlyginimai mokytojams pradėti skaičiuoti kaip ir daugumai kitų darbuotojų: už etatą, o ne už atskiras valandas. Reforma sukėlė daug diskusijų, klausimų, kuriuos mėginama aiškintis tiek spaudoje, tiek susitikimuose.    Spalio 9 d. Prienų r. savivaldybėje taip pat įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas, vicemeras A. Marcinkevičius, administracijos direktorius E. Visockas, ŠMM ministro patarėjas Arminas Varanauskas, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas, Savivaldybės administracijos Švietimo, Finansų skyrių, Kontrolės ir audito tarnybos specialistai, rajono mokyklų vadovai. Susitikime pagrindinis dėmesys buvo skiriamas naujai mokyklų finansavimo tvarkai ir su tuo susijusiems pokyčiams.    Savivaldybės vadovai padėkojo ministerijai už parodytą dėmesį, tačiau turėjo jai bei naujos reformos vykdytojams ir priekaištų – dėl netinkamos komunikacijos, didėjančių reikalavimų įstaigų vadovams, valdymo ir pagalbos mokiniui išlaidų finansavimo, vadovų darbo apmokėjimo sistemos spragų, bendradarbiavimo su savivaldybėmis trūkumo ir kt.    Kaip teigė A. Vaicekauskas, Savivaldybė yra pasiruošusi padėti švietimui spręsti finansines problemas, susitvarkyti su iššūkiais, bet ministerija taip pat turi labiau bendradarbiauti, padėti problemas spręsti kartu ir visų rūpesčių nepalikti ant savivaldybių pečių.     Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas nepritarė ministerijos neigiamai nuomonei dėl etatinio mokytojų darbo užmokesčio įvedimo Prienų rajone. R. Zailskas pažymėjo, kad tokių problemų, apie kurias kalbėjo ministerija, nėra. Tai patvirtino ir susirinkę švietimo įstaigų vadovai, jie kalbėjo, kad padėtis nebloga, dokumentai tvarkomi, didžiajai daliai mokytojų atlyginimai daugiau ar mažiau padidėjo. Mokytojai domėjosi, kaip bus sprendžiami finansiniai klausimai, susiję su mokyklų vadovų darbo apmokėjimu, mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymu, aiškinosi klausimus, susijusius su mokytojų kontaktine ir nekontaktine veikla.    Ministerijos atstovų teigimu, etatinio mokytojų darbo užmokesčio tvarka dar bus tobulinama, jeigu to reikės. Buvo pripažinta, kad naujajam finansavimo modeliui įsisavinti reikės mažiausiai metų, tačiau tikima, jog tai teisingas kelias, kuris leis mokytojams atlyginti už visus mokyklos bendruomenei atliekamus darbus, ne tik pamokas ir su jomis susijusią veiklą, bei padidins mokytojų darbo efektyvumą.    Susitikimas Savivaldybėje buvo naudingas visiems. Ministerijos atstovai pažadėjo atsižvelgti į švietimo bendruomenės pastabas, pasidžiaugė išgirdę tikslią informaciją apie reformos įgyvendinimą ir pakvietė Švietimo skyriaus vedėją R. Zailską pasidalinti savo gerąja patirtimi pereinant prie naujo mokytojų darbo apmokėjimo modelio. Tiesioginę transliaciją galima stebėti spalio 11 d. 14 val. ŠMM „Facebook“ ir „Youtube“ paskyrose.Prienų r. savivaldybės informacija