Seniūnaičių rinkimų grafikas Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Data ir laikas Vieta 1. Antakalnio 2018-11-05 18.00 val. Ašmintos laisvalaikio salė, Dvaro g. 4, Ašmintos k. 2. Ašmintos 2018-11-05 17.00 val. Ašmintos laisvalaikio salė, Dvaro g. 4, Ašmintos k. 3. Daukšiagirės 2018-11-06 17.00 val. Pakuonio seniūnija, Sodų g. 33, Pakuonio mstl. 4. Dvylikių 2018-11-07 17.00 val. Pakuonio seniūnija, Sodų g. 33, Pakuonio mstl. 5. Pakuonio pietinė 2018-11-08 18.00 val. Pakuonio seniūnija, Sodų g. 33, Pakuonio mstl. 6. Pakuonio šiaurinė 2018-11-08 17.00 val. Pakuonio seniūnija, Sodų g. 33, Pakuonio mstl.

 Seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime atviru balsavimu (atvirai balsuojama rankos pakėlimu už pasiūlytą kandidatūrą).Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.Siūlymus dėl kandidatų į seniūnaičius prašome pateikti raštu iki 2018 m. spalio 26 d. 15.45 val. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai: 1. Rašytinis kandidato sutikimas arba prašymas; 2. Kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 3. Pažyma apie kandidato deklaruotą gyvenamąją vietą; 4. Trumpas gyvenimo aprašymas (ne daugiau kaip A4 formato lapo); 5. Susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija.