Prienų rajono savivaldybės taryba 2015 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T3-188 patvirtino Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programą, kuri skirta studentams, studijuojantiems Lietuvos aukštųjų mokyklų, suteikiančių universitetinį išsilavinimą, pirmoje studijų pakopoje, finansiškai paremti.   Kviečiame teikti dokumentus dėl paramos pagal Studijų rėmimo programą. Lėšos skiriamos gerai ir labai gerai besimokantiems studentams, kurių pusmečio egzaminų (įskaitų) rezultatų vidurkis ne žemesnis kaip 8 balai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Prienų rajono mokyklose.   Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:1. prašymą (prašymo forma);2. pažymą apie studijas universitete;3. fakulteto dekanato patvirtintą pažymą apie paskutinio semestro pažangumą (pažymių vidurkį);4. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;5. pažymą (-as) apie šeimos pajamas (visų pajamas gaunančių šeimos narių per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi) arba pažymą iš Kauno teritorinės darbo biržos Prienų skyriaus (jei tėvai bedarbiai);6. pažymą apie šeimos sudėtį.   Dokumentus prašome pateikti iki 2018 m. spalio 29 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistei Laimutei Jančiukienei (230 kab.), Laisvės a. 12, Prienai. Daugiau informacijos tel. (8 319) 61 136. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMASPRENDIMO PAKEITIMAS