Spalio 19 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas kartu su Kauno regiono savivaldybių merais dalyvavo susitikime su socialinės apsaugos ir darbo ministru L. Kukuraičiu. Susitikime buvo aptarti slaugos ir globos klausimai.    Šiuo metu sunkią negalią turinčių asmenų socialinė globa finansuojama iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) siekia, kad rūpinimasis sunkią negalią turinčiais senyvais žmonėmis būtų savarankiška  savivaldybės funkcija.    Anot mero A. Vaicekausko, savivaldybės nesibaimina jokių funkcijų perėmimo, tačiau nerimą  kelia nauji finansiniai iššūkiai. Perėmus funkciją savivaldybėms,  finansavimas bus skiriamas metų pradžioje, atsižvelgiant tik į teorinius finansinius rodiklius, o ne į realius, kiek iš tikrųjų per metus prireikia lėšų sunkią negalią turinčių asmenų socialinei globai. Žinant, kad lėšų poreikis sunkios negalios asmenims kasmet didėja, be to, reikia įgyvendinti socialinės globos įstaigų pertvarką, pirkti ir įrengti būstus šeimoms, steigti bendruomeninius namus, o visur lėšų skiriama nepakankamai, dar viena savarankiška funkcija nepagerintų socialinių paslaugų teikimo kokybės.    Kaip teigė A. Vaicekauskas, savivaldybių merai išsakė pastabas, kad sprendimas dėl neįgaliųjų socialinės globos reguliavimo yra skubotas, neišdiskutuotas, neatsižvelgta į pasekmes. Prienų r. savivaldybės informacija