Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokiniai, mokytojai ir kiti dirbusieji ir tebedirbantys joje, garbingi svečiai spalio 20 d. susirinko į Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą paminėti „Žiburio“ gimnazijos 100 metų jubiliejaus.    Iškilmingame renginyje dalyvavo ir bendruomenę sveikino Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Iškilaus jubiliejaus proga Savivaldybės atstovai linkėjo gimnazijai gyvuoti dar ne vieną šimtą metų, šviesti ir klestėti bei garsinti kraštą prasmingais darbais ir pasiekimais. Už nuoširdų ir profesionalų darbą, demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimą Mokyklos 100-mečio proga gimnazijos direktorei ir gausiam būriui pedagogų buvo įteikti Savivaldybės mero ir Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštai. Padėkomis ilgametį atsakingą pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų darbą įvertino ir gimnazijos vadovė Irma Kačinauskienė.    Šimtmečio jubiliejų mininčią mokyklos bendruomenę sveikino LR Seimo, Švietimo ir mokslo ministerijos, taip pat įstaigų, organizacijų atstovai, buvę mokiniai.    Sveikinimų metu mokykla buvo pavadinta „Dainuojančia gimnazija“. Ne atsitiktinai – šventinį renginį dainomis išpuošė savame krašte ir Lietuvoje garsus muzikos mokytojos Romos Ruočkienės vadovaujamas choras, į kurį išskirtinį vakarą susibūrė esami ir buvę mokiniai. Kultūros centro fojė veikė gimnazijos mokinių darbų paroda, įprasminusi mokyklos istoriją ir kūrybinių ieškojimų metus. Taip pat kiekvienas atvykęs galėjo pasirašyti gimnazijos albume, prie savo laidos abiturientų nuotraukos, įsigyti gimnazijos Šimtmečiui išleistą knygą, atrasti joje savo istoriją.   Šimtmečio šventė – jau istorija. Kunigo Pelikso Martišiaus įkurta ir savo statusą bei vardą po daugelio metų susigrąžinusi „Žiburio“ gimnazija atvertė antrojo šimtmečio istorijos knygą. Linkime ją pildyti taip pat garbingai, su meile ir pasididžiavimu. Prienų r. savivaldybės informacija Iš kairės: „Žiburio“ g. direktorė I. Kačinauskienė, švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė, Savivaldybėsmeras A. Vaicekauskas, buvusi mokinė, LR Seimo narė R. Budbergytė „Žiburio“ g. direktoriai, iš kairės: J. Padvelskis, I. Kačinauskienė,  A. Aldakauskas