Posėdyje buvo patvirtintas Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, 2018 metų biudžeto pakeitimai, nutarta perduoti iš Prienų rajono savivaldybės administracijos balanso Jiezno paramos šeimai centrui dėl pastato Klebiškyje rekonstrukcijos padidėjusią turto vertę  –  103 441,66 Eur, taip pat Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pagal panaudos sutartį 2 metams Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Prienų švietimo pagalbos tarnybos patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias patalpas archyvui įrengti.   Taryba patenkino kaimo bendruomenės ,,Bagrėno dvaras“ pirmininkės prašymą anksčiau laiko nutraukti negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį, pripažino nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą valstybės turtą – garažus, esančius Prienuose, J. Basanavičius g., bei mokyklinį autobusą, papildė Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą šiais objektais: pastatu Dvaro g. 6, Daukšiagirės k., Pakuonio sen., pastatu Kęstučio g. 18C, Prienų m., patalpa, esančia Liepų g. 153-3, Žarijų k., Prienų sen., o iš sąrašo išbraukė parduotą objektą Stadiono g. 2, Klebiškio k., Šilavoto sen., taip pat planuojamą suremontuoti butą Liepų g. 12-7, Vyšniūnų k., Stakliškių sen.     Tarybos nariai balsų dauguma pritarė, kad Prienų globos namai ant pastato įrengtų fotovoltinę saulės šviesos jėgainę, taip pat patvirtino naujos redakcijos Prienų r. savivaldybės objektų, finansuojamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, sąrašą, Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos pakeitimus.    Taryba sutiko perimti Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti paviršinio vandens nuvedimo sistemą, kuri bus įrengta Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos įgyvendinus projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3302 Išlaužas–Klebiškis–Igliauka ruožo nuo 0,00 iki 0,92 km rekonstravimas, nutiesiant pėsčiųjų taką, techninio projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“.   Po posėdžio Tarybos nariai aplankė šiuolaikiško stiliaus Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus bažnyčią. Klebono Remigijaus Veprausko lydimi, Tarybos nariai susipažino su maldos namų atstatymo istorija, apžiūrėjo patalpas, grožėjosi stilingai gėlėmis ir religinio kulto reikmenimis išpuošta vidaus erdve. Jauki parapijos bažnyčia atstatyta gausaus būrio rėmėjų ir geradarių aukomis. Prienų rajono savivaldybės informacija