Prienų rajono savivaldybės administracija kviečia  dalyvauti  projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“ partnerių atrankoje. Partnerių atranka bus vykdoma vadovaujantis projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“ partnerių atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A3 -769.Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo oficialios partnerių atrankos paskelbimo Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt. Paraiška  užklijuotame voke su užrašu „Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“  partnerio atranka“ siunčiama registruotu laišku, paštu, per pašto kurjerį arba pristatoma organizacijos asmeniškai adresu: Laisvės a. 12, Prienai, 113 kab. (Investicijų skyrius). Elektroniniu paštu, faksu ar kitu, nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos. Kilus klausimų, kreiptis į Socialinės paramos ir sveikatos  skyriaus vyriausiąją specialistę Sandrą Mekionienę, tel. Nr. (8 319) 61 161, el. paštas: [email protected] .Projekto partnerio atrankos aprašą su Paraiškos forma galite rasti čia. Prienų rajono savivaldybės administracija