Spalio 29 d. Prienų r. savivaldybėje vyko Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro parengtas Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų biudžeto analizės projekto pristatymas. NVO informacijos ir paramos centro direktorius M. Žaltauskas ir ekspertas R. Diržys pristatė biudžeto analizę pagal teikiamų viešųjų paslaugų (sportas, kultūra, sveikata, socialinių paslaugų teikimas, švietimas) sritis, taip pat atliktą įvertinimą, kiek Savivaldybė faktiškai yra perdavusi viešųjų paslaugų ne tik savo kontroliuojamoms biudžetinėms ar viešosioms įstaigoms, bet ir konkurso būdu tokias paslaugas įvairiais būdais perka iš kitų paslaugų teikėjų.   Diskusijoje dalyvavo Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas, administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė, administracijos Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistai, Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubo atstovai. Susirinkusieji dalinosi mintimis apie NVO bendradarbiavimą vietos savivaldos lygmeniu ir viešųjų paslaugų skatinimą, NVO ir bendruomeninių organizacijų partnerystę teikiant socialines paslaugas, plėtojant socialinį verslą. Pasitelkti Vakarų pasaulio bei Lietuvos praktikos pavyzdžiai, kokių rezultatų pasiekiama perdavus galimybę teikti viešąsias paslaugas kultūros, švietimo, socialinės rūpybos ir kitose viešosios politikos srityse.    Kaip buvo pažymėta, Prienų r. savivaldybės bendradarbiavimas su NVO ir bendruomenėmis yra matomas: Savivaldybė padeda finansiškai per įvairias programas, kurios numatytos visoms paminėtoms sritims. Meras A. Vaicekauskas pripažino, kad viešųjų paslaugų teikimo srityje yra dar daug neišnaudotų galimybių, tačiau, anot jo, reikia daugiau diskusijų, daugiau gerųjų pavyzdžių apie NVO aktyvinimą, NVO ir savivaldybių bendradarbiavimo būdus ir viešąją naudą.  Artimiausia diskusija valstybiniu lygiu – NVO informacijos ir paramos centro kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizuojama konferencija gruodžio mėn. pabaigoje, į ją bus pakviesti ir Savivaldybės atstovai.  Prienų r. savivaldybės informacija